Notices

1. 2nd Indo-Nepal Trade Fair & Tourism Festival
2-8 Feb, 2018, Deharadun, India

2. 23rd Dhaka Int'l trade Fair (DITF),2018
1-31 January, 2018, Bangla Nagar, Bangladesh

3. National Capital Region of Delhi at Indian Expo Mart, New Delhi
'Electrical and Electronics Manufacturers'
10-14 March, 2018

4. 11th Edition of Signature 11JS, 2018
9-12 Feb, 2018, Bombay
'jewellery Manufacturers'
for details- www.gjepc.org/igime

5. 5th Edition of IGJME 2018
9-11 feb, 2018, Bombay
for details- www.gjepc.org/igime

6. सुदूर पश्च्मि महोत्सव–२०७४
मंसिर २९ देखि पौष १० ... Read More


यस संघमा आवद्ध २५०० भन्दा बढी संख्याका सदस्यहरु र १३ जना कर्मचारीहरुको दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने भएकोले यो कोटेशन आव्हान गरिएको छ । ईच्छुक बीमा कम्पनीले संघको कार्यालयबाट रु. ३००।–(तीनसय मात्र) (फिर्ता नहुने गरी) को कोटेशन फारम खरिद गरी २०७४ जेष्ठ २९ गते दिनको ५ः०० बजे सम्ममा संघको कार्यालयमा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ । कोटेशन ३० गते दिनको ४ः०० बजे कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । कम्पनीको प्रतिनिधिहरु अनुपस्थित भएमा पनि काटेशन खोल्न कुनै वाधा पर्ने छैन । कोटेशन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार संघमा निहित रहने छ ।


मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
चेम्वर मार्ग, हेटौडा–२
०५७–५२०३१०, ५२३३१०

... Read More