About Us »

संघको मिसन

संघको मिसन
'मकवानपुर जिल्लामा व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गरी उद्योगी व्यवसायीहरुको व्यावसायिक विकास र बिस्तारका साथै जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरी राष्ट्रको समग्र बिकासमा योगदान पुर्याउने !'Contacts

Makawanpur Chamber of Commerce & Industry
Chamber Marga, Hetauda-2, Makawanpur, Bagamati Province, Nepal
Phone: 057-520310, 523310, 521110
Mobile: 9855070110
Email: makawanpurcci@gmail.com

www.mcci.org.np

Visits Since Nov 22, 2020


https://www.symptoma.it/


Send Feedback