About Us »

Past Presidents

1 Mohan Bahadur Singh  2023-2025  
2 Ramkrishna Gorkhali  2025-2029 & 2033-2037  
3 Abhay Prasad Pradhan  2029-2033  
4 Indra Bahadur Shrestha  2037-2040  
Narayan Prasad Sharma  2040-2046  
6 Prem Lal Shrestha  2046-2050  
7 Hitler Bishet  2050-2055 9851085403
8 Keshab Shrestha   2055-2059 9845022549
9 Madhav Prasad Risal   2059-2060 9849274018
10 Uttam Sharma Dhakal  2060-2062 9855067099
11  Dipak Prasad Shrestha  2062-2064 9845105071
12  Jiwan Kaji Makaju Shrestha  2064-2066 9845382115
13  Arunraj Sumargi  2066-2068  9855067161
14 Bhuwanlal Shrestha  2068-2071 9845025589


Contacts

Makawanpur Chamber of Commerce & Industry
Chamber Marga, Hetauda-2, Makawanpur, Nepal
Post Box No.: 13
Phone: 057-520310, 523310, 521260
Fax: 057-521110
Email: makawanpurcci@gmail.com

www.mcci.org.np


Send Feedback