News & Events »

संघका नविकृत सदस्यहरुलाई २०७५ बैशाख १ देखि औषधि खरिद गर्दा छुट

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका नविकृत सदस्यहरुलाई मिति २०७५ बैशाख १ गतेदेखि संघको परिचय पत्र देखाई निम्न बमोजिम औषधी पसलहरुबाट औषधि खरिद गर्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने व्यहोरा सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।
निम्नः
१. तमु फार्मेसी हेटौंडा २, चेम्बरमार्ग
२. मनकामना फार्मेसी हेटौंडा १०, राप्तीरोड
३. चौतारी मेडिकल हल हेटौंडा १, राप्तीरोड
४. गुरा“स मेडिकल हल हेटौंडा १०, राप्तीरोड
५. रहमान फार्मेसी हेटौंडा १, भिन्तुनापथ
६. लामा मेडिकल हेटौंडा २, कान्तिराजपथ
७. गगन मेडिकल हेटौंडा ४, कान्तिराजपथ
८. अमर मेडिकल हल हेटौंडा १०, बसपार्क
९. ओविन फार्मेसी हेटौंडा १४, पदमपोखरी
१०. आयुष फार्मेसी हेटौंडा १९, बस्तीपुर
११. निभव पोलिक्लिनिक हेटौंडा १०, बैंकरोड
१२. श्री आयु पोलिक्लिनिक हेटौंडा ६, चौघडा