Notices »

सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रि वितरण प्रतिवन्धित स्थान वारेको सूचना (2073.03.31)

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन,२०६८ को परिच्छेद ११ को उपदफा ३ बमोजिम कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य सस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकाले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलवाट सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्न गराउन नपाइने भएकोले सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायीहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
    
अन्यथा परिच्छेद — ५ (सजाय)  दफा ५ को ‘घ‘ बमोजिम कसैले यस ऐन विपरीत कार्य गरेमा सामान समेत जफत गरी रु. १०,०००।—(दश हजार ) सम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान भएकोले कारवाही हुनवाट वच्न समेत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ,
हेटौंडा–२ , चेम्बरमार्ग  ।
०५७ ५२०३१०,५२३३१०