About Us »

संघको परिकल्पना

संघको परिकल्पना
'मकवानपुर जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई क्षेत्रगतरूपमा समेत समेट्दै स्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यावसायिक सचिवालयको विकास गरी स्थानीय आर्थिक सामाजिक बिकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा स्थापित हुने !'