About Us »

संघको परिकल्पना

संघको परिकल्पना
'मकवानपुर जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई क्षेत्रगतरूपमा समेत समेट्दै स्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यावसायिक सचिवालयको विकास गरी स्थानीय आर्थिक सामाजिक बिकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा स्थापित हुने !'Contacts

Makawanpur Chamber of Commerce & Industry
Chamber Marga, Hetauda-2, Makawanpur, Bagamati Province, Nepal
Post Box No.: 13
Phone: 057-520310, 523310, 521260
Fax: 057-521110, Mobile: 9855070110
Email: makawanpurcci@gmail.com

www.mcci.org.np

Visits Since Nov 22, 2020


https://www.symptoma.it/


Send Feedback