Notices »

मउवासंघको सूचना ।

नेपाल सरकार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको मिति २०७३ साल कार्तिक २३ गते भएको निर्णयानुसार सबै उत्पादक, वितरक तथा बिक्रेताहरुले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा म्याद नाघेका, टुटफुट भएका र लेबल नभएका सामानहरुलाई छुट्टै स्थान खडा गरी “विक्रीका लागि होईन” (NOT FOR SALE) भन्ने सूचना टाँस गर्नुपर्ने निर्णय भएकोले सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीकालागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
साथै सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनका क्रममा निर्णय बमोजिम नभएको पाईएमा कार्वाहीको भागीदार स्वयं व्यवसायी हुनुपर्ने समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
चेम्बरमार्ग, हेटौंडा–२