Notice


संघको विधान बमोजिम हरेक वर्षको श्रावण देखि आश्विन महिना भित्र सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण सदस्यहरुलाइ सुचित गरिन्छ । त्यसैगरी आ.व. २०७६/७७ को लागि निर्धारित नविकरण शुल्क बुझाइ समयमै सदस्यता नियमित गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

MCCI

057-520310/523310

... Read MoreContacts

Makawanpur Chamber of Commerce & Industry
Chamber Marga, Hetauda-2, Makawanpur, Nepal
Post Box No.: 13
Phone: 057-520310, 523310, 521260
Fax: 057-521110
Email: makawanpurcci@gmail.com

www.mcci.org.np


Send Feedback